Codigo penal

PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS

DEROGADO (11)