Codigo penal

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO ILEGAL

El Notario o funcionario público que a sabiendas autorizare un matrimonio ilegal, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial por igual período.